מיטל בנשק

סמנכ"לית קרן בריאה המקדמת זכויות נשים במערכת הבריאות